# محمدموسای

شعری زیبا در مورد مادر خدا کرم خان

ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﮐِﻞ ﺑﺰﻥ ﮐِﻞ ﺭﺳﺎ ﮐﻞ ﺭﻭﻣﺰِﻏﺎﺭﺕ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳِﯽ ﻫﻔﺖ ﮐﻞ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺰﻥ ﺍﯾﻞ ﺧَﻮَﺭﮐﻦ ﻓﺮﺟﻼﺷﯿﺮﻧَﺮَﺯﯾﺖﺭ ﺧَﻮَﮐﻦ ﺑﯽ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

درگذشت نابهنگام مهندس عیسی دیدبان شهردار جوان رامهرمز

 خبردرگذشت مهندس عیسی دیدبان شهردار جوان وپرتلاش شهرستان رامهرمز همه مارو داغدار نمود... جناب مهندس عیسی دیدبان شهردار مومن ودلسوز ومردمی (مردی ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 32 بازدید

زبان وگویش لری

    واژه لری                                          برگردان فارسی                                                  تلفظ  او                                                         آب                                                              O آسیو                                                     آسیاب                                                  Aseio آخون                                              اصطلاحی در خرمن کوبی                             ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید