# محمدموسای

زبان وگویش لری

    واژه لری                                          برگردان فارسی                                                  تلفظ  او                                                         آب                                                              O آسیو                                                     آسیاب                                                  Aseio آخون                                              اصطلاحی در خرمن کوبی                             ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید