# بهمئی_ها

درگذشت نابهنگام مهندس عیسی دیدبان شهردار جوان رامهرمز

 خبردرگذشت مهندس عیسی دیدبان شهردار جوان وپرتلاش شهرستان رامهرمز همه مارو داغدار نمود... جناب مهندس عیسی دیدبان شهردار مومن ودلسوز ومردمی (مردی ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 34 بازدید