زنان ایل بهمیئ

غرور ده ها مرد را در سینه دارند... با همین دست هایشان... آری این چنین اند... زنان دیار آتش و خون...

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
آریای یی فر بیمه البرز

این عکس یک تاریخ است...