فرزندان بهمن (بهمئی)

ایل بهمئی ، امروز همان اولاد بهمن فرزند عالی می باشند

وقتی بهمن با دختری از تیره بناری یا کمایی یا سادات  ازدواج کرد واقعا نمیدونم از کدوم طایفه دختر گرفت! به همین خاطر اسم سه طایفه که بزرگان مختلف نام بردند منم نام میبرم.  

دارای دو پسر بنام ( احمد و مهمد) شد

آنها سالهای سال در کنار پدر زندگی نموده اند و بعدها برای خود تشکیل خانواده داده ، بطوریکه احمد دارای فرزندانی بنام «بیژن و جلال» می شود که بعدها به دو تیره بزرگ تقسیم میشوند :

(تیره بیژنی شامل دهه ویسی – تاکاید – بهاالدین – غیبی – بلواسی – گوهرعلی – ولی – مشهدی محمد و بالیاوی ) (تیره جلالی شامل دهه های : باولی – کمبری – شوسینی – و شه نظری) این تیره ها به مرور زمان و بر اثر رشد جمعیت و کمبود مکان و علی الخصوص میل به جابجایی که در انسانها نهفته است ، کم کم حرکت و مهاجرتی را از کوههای لیراو آغاز کرده اند و به منطقه سردورودایک و حوالی تنگ چویل و اطراف علا آمده اند.

بعد از آن هم به علل گوناگون و ناشناخته ، عده ای همراه علی همت خان پدر محمد تهی خان منطقه علا را به طرف روستاهای خیچه و ماماتین رامهرمز ترک کرده اند.

ویسی ها نیز بعلت قتل کریم فرند خلیل خان به اطراف و اکناف پراکنده شده اند. تیره بیژنی و عده ای از طوایف جلالی هم از کوه های سیاه و سفید که بین بهمئی سردسیری و گرمسیری واقع هستند ، گذشته اند و به طرف رود تلخ و ممبی آمده و سالها بعد نفوذ خود را تا مناطق گرمسیری مانند: لیکک ، کت ، بابا احمد ، سیاه شیر و حتی روستاهای خوزستان گسترش داده اند .

هم اکنون نیز مسکن و مرکز این تیره ها شهرستان بهمئی ، به مرکزیت شهر لیکک می باشد.

/ 0 نظر / 66 بازدید