بی بی

بدون شرح...

/ 9 نظر / 34 بازدید
برده ولی آزاد

فکر به اینکه دیگران چرا از من برترند را جز در نادانی خود نمی توان جست. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] سلام آرزوی روزی خوب برای پایانی بهتر برایتان دارم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] باید گرفته شود تا که قدر دانسته شود قدر جاده هموار به چشم نابینا دانسته شود موفق باشید همراه همیشگی امیدوارم روزی به خود بودن افتخار شود نه دیگران شدن. پیشاپیش ممنون از حضورتون

زهرا

ُسلام از پرستاران تهران پزشكي مزاحمتون شدم لذت بردم از وبلگتون و به نظرم عاليه موفق باشي

بهار

من به مادر بزرگم می گم عزیز جون. خیلی دوسش دارم.... البته بزرگتر ها خوبن خیلی...[گل]

آزاده

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دختر بختیاری

نه نه یا دا بی بی دیه چنه

rahmat

سلام من بچه پتكم ولي كلا نيستم خيلي كم ميان متاسفانه به خاطرشرايط كاروزندگي ولي هيچ يك ازشماهارانمشناسم -فقط باروشن چراغي ها دوست بودم مخصوصا خدابيامرزشهباز روحش شاد-ولي دركل آفرين برشماكه هرچندفكركنم رومزي ولي اصالتت رافراموش نكردي --مثل من كه هميشه ميگم كپرآباد-اين كلمه آخري راازبزگترهات بپرس ميدونند ياعلي [لبخند]

rahmat

سلام من بچه پتكم ولي كلا نيستم خيلي كم ميان متاسفانه به خاطرشرايط كاروزندگي ولي هيچ يك ازشماهارانمشناسم -فقط باروشن چراغي ها دوست بودم مخصوصا خدابيامرزشهباز روحش شاد-ولي دركل آفرين برشماكه هرچندفكركنم رومزي ولي اصالتت رافراموش نكردي --مثل من كه هميشه ميگم كپرآباد-اين كلمه آخري راازبزگترهات بپرس ميدونند ياعلي [لبخند]

rahmat

سلام من بچه پتكم ولي كلا نيستم خيلي كم ميان متاسفانه به خاطرشرايط كاروزندگي ولي هيچ يك ازشماهارانمشناسم -فقط باروشن چراغي ها دوست بودم مخصوصا خدابيامرزشهباز روحش شاد-ولي دركل آفرين برشماكه هرچندفكركنم رومزي ولي اصالتت رافراموش نكردي --مثل من كه هميشه ميگم كپرآباد-اين كلمه آخري راازبزگترهات بپرس ميدونند ياعلي [لبخند]