شعر لری

گو دا چه خشه برف بزنه ره شول شلی بوی

گو هونتون منه عشایری منه تو گلی بوی

گو تو گلی توک بکنه سره برده چاله

گو هیمیل منه برده چاله بوی هم کتری بویو

/ 5 نظر / 77 بازدید
شاهین احمدی

تا نیای زمستون شل شلی نیای بهار گل گلی[قلب]

م

عالی بود

بهمنی

سلام بسیار زیبا بود امیدوارم باز هم شعر لری قرار بدهید

بهمنی

سلام بسیار زیبا بود امیدوارم باز هم شعر لری قرار بدهید