این کلیپها در تاریخ ۹۲/۰۱/۱۱ دراستان خوزستان شهرستان رامهرمزمنطقه آتش کوه (تشکوه) در اولین گردهمایی ونشست سران. بزرگان ونخبگان طایفه محمد موسایی در وصف گل محمد محمد موسایی ظبت شده امیدوارم لذت ببرید... تقدیم به گویل مدمیسا...