سلامی عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و مدمیساهای عزیز...

بله روستای سرخار درست همون چند خونه که پای کوه هستش

همونجا قرار داره که اونجا عشق وهمه چیز منه ویکی از بهترین جاهای دنیاست...!

و بخاطره همون چندتا خونه هست که این وبلاگ درست شد...

آره به عشق مردم همون چندتا خونه.............