کلخونگ نیز از خانواده بن و درخت آن شبیه بن می باشد،اما میوه کلخونگاز بن ریزتر است،و پوسته آن نیز نرم می باشد میوه ای است بسیار لذیذ که آن را با پوست می جوند و می خورند.درخت بن بر خلاف درخت کلخونگ یک محصول دیگر هم دارد و آن شیره ای است که از درخت تراوش کرده و به صورت ماده ای چسبناک گره می زند که دارای دو استفاده است ؟استفاده طبی(درمان ذات الریه و سینه پهلو) واز شیره آن نوعی آدامس تهیه می کنند که به زبان محلی (بریزه کلخونگ) نیز گفته می شود...

امیدوارم لذت برده باشد...