•هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری خود در سفر استانی که به استان خوزستان در سال ۱۳۷۴ داشته در جمع مردم شهرستان باغملک که متشکل از دو ایل بزرگ بهمئی و بختیاری می باشند. فرمود: « مردم غیور شهر باغملک سوابق مهمی در تاریخ ایران دارند ، هم بهمئی ها هم بختیاری ها ، سوابق مهم تاریخی شما در تاریخ ایران ، خطوط برجسته ای را اشغال کرده ، تلاشهای آزادیخواهانه بختیاری ها و مبارزات جانانه بهمئی ها با رضاخان قلدر هر دو از مشفقات مشعشه تاریخ ایران است. شما جوانان بهمئی و بختیاری نمونه های همان شیر مردان قرون گذشته اید و در دوران جنگ حضور شما را مثل امروز پرشور دیده ام. »