سلام مجدد خدمت گوول بهمئی و بازدید کنندگان کانال سرزمین پدری سرخار در ادامه کلیپ های مشهدی رضا خان پیوسته موضوع این کلیپ توضیحات مشهدی راجب جنگ ستون و خدا کرم خان و گل محمد با زبان ساده و اصیل بهمئی می باشد و با مشاهده آن خود پی به خاکی بودن و به دلیری و شجاعت های مردان ایلم پی خواهید برد امیدوارم مورد قبول واقع شده باشد به امید فردای بهتر و شادتر برای ایل بزرگ بهمئی

روزگارتان خوش ایام تان شاد