سلام دوبارهٔ و گوول بهمئی این بار خدمت مشهدی رضا خان پیوسته رفتم در روستای اجدادی خودم سرخار خدمت جناب پیوسته که تا میتونم اطلاعاتی راجب ایل بهمیئ و طایفه خودم کسب کنم که فیلمهای متعددی از رضا خان گرفتم راجب پیدایش ایل وطایفه خودم و قدمت روستا که در پستهای بعدی تقدیم خواهم کرد این فیلم در مورد شعرهای هست که راجب خدا کرم خان و گل محمد عبد ممد تقدیم به گوول...